STICHTING EENVIJFVIJF

De doelstelling van de Stichting is: het bevorderen van de Nederlandse jongeren en jongvolwassen cultuur, specifiek de danscultuur door de instandhouding van een exclusief danscollectief genaamd 155 (eenvijfvijf), alsmede het door middel van trainingen, educatie en informatieverstrekking bevorderen van de ontwikkeling van jong talent en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting eenvijfvijf is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze status geeft donateurs de mogelijkheid om hun gift fiscaal af te trekken van de belasting. Wilt u meer weten, ga naar www.belastingdienst.nl

 

Verdere info van de Stichting;

-KvK no. 62024175

-Rabo rekening: NL49 RABO 0300780168

-Btw no: 854602203 B01

-Correspondentie adres: Vleutenseweg 204, 3532HP Utrecht / Email: Weck@theaterdeveste.nl

-155 (eenvijfvijf) wordt incidenteel ondersteund door fondsen en financiers. 155 (eenvijfvijf) werkt samen met Stichting DOX, Tiemersma en van Bokhorst producties en MAAS theater.

-Het bestuur van Stichting eenvijfvijf bestaat uit minimaal drie leden; een Voorzitter, Penningmeester, Secretaris. Het huidige bestuur bestaat uit: Jasper Weck (voorzitter), Gemma Jelier en Marjolein Rietveld. Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

-Er zijn geen medewerkers in dienst bij Stichting eenvijfvijf. Incidenteel kunnen er freelance krachten worden ingehuurd op projectbasis. De betaling zal plaatsvinden volgens gangbare tarieven uit de dans en theater branche.

Verdere stukken ten behoeve van de ANBI status kunt u hieronder inzien. Verspreiding en/of publicatie van onderstaande stukken is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.